تبلیغات سایت

مدیریت و کارکنان مجموعه تئاتر شهر درگذشت هنرمندمحبوب موسیقی پاپ ایران زنده مرتضی پاشایی را به خانواده این هنرمند، جامعه موسیقی و تمامی هنرمندان تسلیت می گوید.

باهم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح آن عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند.

دسته گل صلوان نثار روح بزرگش