در حال بارگذاری ...
 • تالار سایه

  آبجی آب انبار
  نویسنده: فرهادامینی
  کارگردان: مهدی شاه پیری
  ساعت اجرا: 20
  مدت اجرا: 60 دقیقه
  قیمت بلیت: 20 هزار تومان

  آغاز اجرا: پنجشنبه 2 آذر سال 96

  پایان اجرا: جمعه 24 آذر سال 96

  ساعت اجرا: 20

  مدت اجرا: 60 دقیقه

  قیمت بلیت: 20 هزار تومان

   

  نویسنده: فرهاد امینی

  کارگردان: مهدی شاه پیری

  بازیگران:مینو ملکی، نسیم تاجی، مهرنوش بلمه، کتایون رزم حسینی، داریوش فائزی

  : مهران نائل

  : محمد بحرانی
  : مهدی شاه پیری مهرنوش بلمه
  : مهرنوش بلمه
  : مرتضی نجفی
  : امیر زاغری
  : سارا طبیب زاده
  : نوید اکبری مبارکه، نینا فرشادی
  : مریم حیدری
  : مینا پیروزیان، نگین عنصری، محمد حسین خادمی، سید امین کاظم زاده
  : صبا قاسمی

  آبجی زشت است، خیلی زشت. اما موهایش زیباست‌. کسی موهایش را ندیده بود تا شبی که خود را غرق کرد.
  نظرات کاربران