در حال بارگذاری ...
تالار سایه

آبجی آب انبار
نویسنده: فرهادامینی
کارگردان: مهدی شاه پیری
ساعت اجرا: 20
مدت اجرا: 60 دقیقه
قیمت بلیت: 20 هزار تومان

آغاز اجرا: پنجشنبه 2 آذر سال 96

پایان اجرا: جمعه 24 آذر سال 96

ساعت اجرا: 20

مدت اجرا: 60 دقیقه

قیمت بلیت: 20 هزار تومان

 

نویسنده: فرهاد امینی

کارگردان: مهدی شاه پیری

بازیگران:مینو ملکی، نسیم تاجی، مهرنوش بلمه، کتایون رزم حسینی، داریوش فائزی

: مهران نائل

: محمد بحرانی
: مهدی شاه پیری مهرنوش بلمه
: مهرنوش بلمه
: مرتضی نجفی
: امیر زاغری
: سارا طبیب زاده
: نوید اکبری مبارکه، نینا فرشادی
: مریم حیدری
: مینا پیروزیان، نگین عنصری، محمد حسین خادمی، سید امین کاظم زاده
: صبا قاسمی

آبجی زشت است، خیلی زشت. اما موهایش زیباست‌. کسی موهایش را ندیده بود تا شبی که خود را غرق کرد.
نظرات کاربران