در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

نمایش «عروسی »
نویسنده: نیکولاى گوگول
کارگردان: وحید اخوان
ساعت اجرا: 19
مدت اجرا: 95 دقیقه
قیمت بلیت: 25 هزار تومان

آغاز اجرا: یکشنبه 12 آذر سال 1396

پایان اجرا: دوشنبه 27 آذر سال 1396

ساعت اجرا: 19

مدت اجرا: 95 دقیقه

قیمت بلیت: 25 هزار تومان

 

: نیکولاى واسیلیویچ گوگول
: آبتین گلکار
: وحید اخوان
: حبیب دهقان نسب، کاظم هژیرآزاد، محمد ساربان، علیرضا درویش نژاد، وحید اخوان، محمدرضا خادمی، هومان سالکی، آسیه عطوفی، سودابه صادقی، الهام ذوالفقاریان، فاطمه پورمحمدی


: سبا امیری، محمدرضا خادمی
: علیرضا شفقى نژاد
: وحید اخوان، فرشید حیدرى
نظرات کاربران