در حال بارگذاری ...
تالار چهارسو

نمایش فتوحات گلشیری
کارگردان: یوسف باپیری
آغاز اجرا: 25 بهمن

آغاز اجرا : 25 بهمن 1396
پایان اجرا: 25 اسفند 1396
ساعت اجرا: 20
مدت زمان اجرا: 60 دقیقه
قیمت بلیت : 30 هزار تومان
 
کارگردان: یوسف باپیری
: مجتبی کریمی
: (به ترتیب حروف الفبا) عباس جمالی، بهار کاتوزی، فرزانه میدانی و مریم نورمحمدی
: گروه تئاتر تازه

: محمد قدس
گروه طراحان
: اشکان خیل‌نژاد
: سریه شمسی‌زاده
: روح الله شمسی‌زاده
: جعفر جامه بزرگی، رضوان یارایی
: محمد میر سلطانی، عباس میر سلطانی، مرتضی چراغ علی
: ملیکا انصاری
: ملیکا کیوان
: زهرا بهرامی
: فرزان فلک‌دهی
: روزبه کمالی
: مهرداد مصلحی
: محمد رسولی
: کیوان ضیاءپور
: آرمان کوچکی
: علیرضا چلیپا
: ساینا قادری
گروه کارگردانی
: محمد قدس
: رها شیرازی
: آیدا (آتنا) نادرزاده
: حسین جزءجوادی
گروه تبلیغات و رسانه
: گروه وی یو VU
: علیرضا حسینی، فرید حسنی
: بابک احمدی
: امیر قالیچی (تئاتربازها)
: مریم دیهول

براساس داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری

 

 

کولاژی از جهان داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری
نظرات کاربران