در حال بارگذاری ...
تالار سایه

«دیور»
نویسنده: هاله مشتاقی نیا
کارگردان: آرین رضایی

آغاز اجرا: 7 فروردین سال 1397

پایان اجرا: 31 فروردین سال 1397

ساعت اجرا: 19:30

مدت اجرا: 90 دقیقه

قیمت بلیت: 30 هزار تومان

 

: آریان رضائی
: فرید قبادی، الهام شعبانی و محمد هادی عطایی
: رویا افشار، پریسا مقتدی، شیوا اردویی، رویا دعوتی و ...
: منوچهر شجاع
: رضا موسوی
: محمد جواد ایزدی
: علی طاهری (با حمایت شرکت داده پردازی رسپینا)
: مهدی دوایی
: افسانه قلی زاده
: رضا موسوی
: الهه افخمی
: محمد رضانژاد، صبا امیری
: مهدی ربیعی
: علی طاهری
: امیر قالیچی
: تئاتربازها
: پارسینما

 

توجه: این نمایش به شیوه‌ی تعاملی و با مشارکت تماشاگران و به صورت سه سویه اجرا خواهد شد. در این شیوه و در صحنه‌هایی از نمایش تماشاگران با بازیگران هم‌بازی خواهند شد.
تذکر: به خاطر شیوه‌ی اجرایی متفاوت و استفاده از تکنولوژی سالن اجرای این نمایش مجهز به اینترنت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تماشاگران محترم در صورت امکان برنامه اینستاگرام را بر روی گوشی‌های خود نصب نمایند.
نظرات کاربران