در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

رویایی آمریکایی
نویسنده و کارگردان: آیلین کیخایی
ساعت اجرا: 20:45

آغاز اجرا: پنجشنبه 20 اردیبهشت سال 1397

پایان اجرا: جمعه 11 خرداد سال 1397

ساعت اجرا: 20:45

 

: آیلین کیخایی
: آیدا کیخایی، کیوان محمودنژاد، نازنین بابایی، خشایار مرادی، رامتین مقدادی، آیلین کیخایی


: سمانه اسماعیلی، الهام هادیان
: ماریا حاجیها
: عاطفه ابیضی
: مازیار مؤیدی
: آیلین کیخایی
: مهرشاد عیوضی فر
: اسرافیل قاسمی
: عاطفه ابیضی، حمید رضا قاسمی
: حسین تشکری
: رامتین مقدادی
: پانته آ امداد
: رضا محمدی، سعید نوروزی

 
نظرات کاربران