در حال بارگذاری ...
تالار سایه

پلاس، پلاس به توان دو
نویسنده و کارگردان: سینا شفیعی
ساعت اجرا: 20

آغاز اجرا: چهارشنبه 23 خرداد 1397

پایان اجرا: جمعه 15 تیر 1397

ساعت اجرا: 20

مدت اجرا: 70 دقیقه

قیمت بلیت: 30 هزار تومان

 

: سینا شفیعی
: (به ترتیب ورود) مصطفی ساسانی. سحرناز عباس زاده عبدالرصا یعقوبی محمدرضا محمدپور حمیدرصا معدن کن سترگ رضایی محمد امیری


: سعید حسنلو
: مسعود بیگلری
: نوشین شکری
: محمد ثابت قدم
: سحر هنرور
: یلما شهباززاده
: میثم صفری
: عطا نامجو فر
: حسین طاهربخش
: عماد زیرکی، مهدی منصور خاکی
: سپهر رضوانی
: مریم رودبارانی
: محمدرضا جعفری، وحید محمدی
: میثم شفیعی
: المیرا کسائیان
نظرات کاربران