در حال بارگذاری ...
تالار سایه

تئاتر قجری
نویسنده و کارگردان: داریوش رعیت
ساعت اجرا : 18

آغاز اجرا: چهارشنبه 23 خرداد 1397

پایان اجرا: جمعه 15 تیر 1397

ساعت اجرا : 18

مدت اجرا: 70 دقیقه

 

اطلاعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود
نظرات کاربران