در حال بارگذاری ...
تالار چهارسو

آوازه خوان خیابان های منتهن
نویسنده: نیما مهر
کارگردان: میکائیل شهرستانی
ساعت اجرا: 19:30
مدت اجرا : 60 دقیقه
قیمت بلیت: 40 هزار تومان

آغاز اجرا: چهارشنبه 19 دی ماه 1397

پایان اجرا: پنجشنبه 18 بهمن ماه 1397

ساعت اجرا: 19:30

مدت اجرا: 60 دقیقه

قیمت بلیت: 40 هزار تومان

 
: نیما مهر
: میکاییل شهرستانی
:میکاییل شهرستانی


: مهدی ارجمند
: شیرین فرخنده نژاد
: مهدیه دوستی
: نورایر نازاریان
: ندا رضایی
: سارا رحیمی فرد
: مهدی ارجمند، منصور رضایی، پژمان المعی
: امیر حسین قیاسی
: بابک حقی، بهادر باستان حق
: میثم خانکی
: فرشاد محمدی
: بابک شاه علیزادگان
نظرات کاربران