در حال بارگذاری ...
 • تالار سایه

  کالبد شکافی
  نویسنده و کارگردان: سامان ارسطو
  ساعت اجرا:18
  مدت اجرا: 60 دقیقه
  قیمت بلیت: 30 هزار تومان

  آغاز اجرا: چهارشنبه 19 دی ماه 1397

  پایان اجرا: پنجشنبه 18 بهمن ماه 1397

  ساعت اجرا: 18

  مدت اجرا: 60 دقیقه

  قیمت بلیت: 30 هزار تومان

   

  : سامان ارسطو
  :(به ترتیب حروف الفبا) نادیا باوند، هدیه خانیان، حمیدرضا سنگیان، مانا شریفیان، سیما شکری، ماهی عظیمی، مرتضی علیدادی، میثم غنی زاده، حمیدرضا قبادی، امیرموید باوند، سامان ارسطو
  :گروه نمایش آوای دیوانگان


  : امیرموید باوند
  : سامان ارسطو
  : بابک حقی، علی مرزبان
  : علیرضا قیدیان
  : آوا اعرابی
  : میثم قهرمانی نژاد
  : علی اصغر فرخی

   
  نظرات کاربران