در حال بارگذاری ...
تالار سایه

کالبد شکافی
نویسنده و کارگردان: سامان ارسطو
ساعت اجرا:18
مدت اجرا: 60 دقیقه
قیمت بلیت: 30 هزار تومان

آغاز اجرا: چهارشنبه 19 دی ماه 1397

پایان اجرا: پنجشنبه 18 بهمن ماه 1397

ساعت اجرا: 18

مدت اجرا: 60 دقیقه

قیمت بلیت: 30 هزار تومان

 

: سامان ارسطو
:(به ترتیب حروف الفبا) نادیا باوند، هدیه خانیان، حمیدرضا سنگیان، مانا شریفیان، سیما شکری، ماهی عظیمی، مرتضی علیدادی، میثم غنی زاده، حمیدرضا قبادی، امیرموید باوند، سامان ارسطو
:گروه نمایش آوای دیوانگان


: امیرموید باوند
: سامان ارسطو
: بابک حقی، علی مرزبان
: علیرضا قیدیان
: آوا اعرابی
: میثم قهرمانی نژاد
: علی اصغر فرخی

 
نظرات کاربران