در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت
نویسنده: رضا گشتاسب
کارگردان:محمد هادی هاشم زاده
ساعت اجرا: 19
مدت اجرا : 70 دقیقه
قیمت بلیت : 30 هزار تومان

آغاز اجرا : جمعه 10 اسفند 1397
پایان اجرا: جمعه 24 اسفند 1397
ساعت اجرا: 19
مدت اجرا: 70 دقیقه
قیمت بلیت: 30 هزار تومان
 

: رضا گشتاسب

: محمد هادی هاشمزاده
:(اصلی) امیر خواجه میرکی پور، معصومه (الهام) کشاورزی، محمد علی امیری، فرزاد پریدار، زهرا کارگر، محمد حسین نعمتی، بهنام مرادی قیری، فاطمه احسانی، علیرضا اصلاحی، هستی کرمی


: فرناز حیدری، حدیثه شکرریز، افسانه حبیبی، مریم رضایی، فاطمه خانی شهرستانی
: ابراهیم برزگر
: محمد فهندژ سعدی، محمد غریبی
: سمیه شیرزادی (نسیم)
: اصغر زیبایی نژاد
: مهران زارع
: امیر خواجه میرکی پور
: سارا کامگار، مژده نعمت الهی
: سید محمد هادی هاشم زاده
: فرزانه رادفر
: مهسا کشوری قلاتی، فاطمه فتحی زاده، زهرا میر شمسی
: سمیه شیرزادی
: ملیحه علیایی، اصغر سلطانی نژاد
: مرتضی مصطفوی
: محمد علی امیری، صیاد مرئی، محمد امین خسروی خواه
: مجتبی حدادی
: سحر ویسه
: محمد مهدی رفعت پناه
: زهرا همای پور
: امیر صادقی

 

شخصیتی به نام اسماعیل که در خواب به گذشته قبل از تولدش می‌رود و از حقایقی با خبر می‌شود.
نظرات کاربران