در حال بارگذاری ...
تالار چهارسو

ما داریم از این خونه می ریم
نویسنده: بهزاد آقاجانی
کارگردان: حسین اکبرپور
ساعت اجرا: 19:30
مدت اجرا: 60 دقیقه
قیمت بلیت: 30 هزار تومان

 آغاز اجرا : یکشنبه 12 اسفند 1397

پایان اجرا : جمعه 24 اسفند 1397

ساعت اجرا: 19:30

مدت اجرا: 60 دقیقه

قیمت بلیت: 30 هزار تومان

 

: بهزاد آفاجانی
: حسین اکرپور
:سروش طاهری، ندا محمدی، منصور جهانبخش، سپهر ملا حسینی
:حسین اکرپور


: جلال زنگنه
: حسین اکبرپور
: محبوبه سلطانی
: رویا حشمتی
: پویان قندی
: محمد قوام
: حسین اکبرپور
: علی فراستی، حمیدرضا ملک شاهی
: نازگل پرتوی

آرش پس از هفده سال دوری از خانه پدری دوباره به خانه بازمیگردد
نظرات کاربران