در حال بارگذاری ...
 • کارگاه نمایش؛

  نمایش «آب و دیگران»
  نویسنده،طراح وکارگردان: علیرضا ناصحی
  ساعت اجرا: 18
  مدت اجرا: 45 دقیقه
  قیمت بلیت: 15 هزار تومان
  آغاز اجرا: یکشنبه 9 تیر 1398

  بازیگران: علیرضا ناصحی، هما خداجوی، مرجان نامور آزاد، فرشاد فرهادپور، مرتضی فرجی و مرتضی حسینی
  نظرات کاربران