در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

نمایش «شلتر»
دراماتورژ و تهیه کننده: سجاد افشاریان
کارکردان: امین میری

: امن میری
: آزاده آبادپور
: مهسا رستمی طالبی
: صنم محجوب بهروز، مرضیه زهری، نیلوفر دربندی، فاطمه مرادی، فاطمه حبیب دخت، راضیه اسماعیلی، علی لوبندی، شروین اشکوه
: شبنم موتابی
: امین عندلیبی
: ضیاء صفویان
با تشکر از همکاری میثاق زارع
: مهدی وحید روش
: شروین اشکوه
: فاطمه حبیب دخت، راضیه اسماعیلی
: سعید زارعی
: علی لوبندی
: سینا ییلاق بیگی
: محمد حسن درباغی فرد
: مسعود رنجبر
: هادی فکری
: الهام جعفری، سروش رازی، کیمیا اشرفی، آرشیدا قدرتی
: طرلان لطفی زاده
: الهام معین
: ماکان اشکواری
: زینب الوند
: دکتر علیرضا شیری
: دکتر لیلا ارشد

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران