در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

نمایش «چه کسی سهراب را کشت»
نویسنده و کارگردان: شهرام کرمی
ساعت اجرا: 19

آغاز اجرا: 21 شهریور 1396

پایان اجرا: 20 مهر 1396

ساعت اجرا: 19

مدت اجرا: 85 دقیقه

قیمت بلیت: 25 هزار تومان

 

: شهرام کرمی
: بهرام شاه‌محمدلو، رویا افشار، فرید قبادی، سروش طاهری، حسین پورکریمی، آبان حسین‌ آبادی


: منوچهر شجاع
: پریدخت عابدین‌ نژاد
: ماریا حاجیها
: رضا خضرایی
: الهه افخمی، نداقربانیان
: مازیار تهرانی
: آریان رضایی
: محسن کرمانی
: سعید الله‌وردی
: امیرحسین شفیعی
: حسین بنیاد
نظرات کاربران