در حال بارگذاری ...
 • کافه تریای تالار اصلی

  نمایش «خرده ریز»
  کارگردان: سارا کریمیان اقبال
  ساعت اجرا: 18

  آغاز اجرا: 19 شهریور 1396

  پایان اجرا: 31 شهریور 1396

  ساعت اجرا: 18

  مدت اجرا: 60 دقیقه

  قیمت بلیت: 15 هزار تومان

  : ادوارد آلبی

   

  : حسن فاضل
  : سارا کریمیان اقبال
  : مرتضی ضرابی، معصومه عزیز محمدی، بیتا معیریان، احسان بیات فر، علی جدیدی، رها مقدم، بنیامین بخشی زاده، سارا کریمیان اقبال، مژگان نظری


  : میلاد جوادی، نیما بری
  گروه کارگردانی
  : دانیال محسنی
  : مژگان نظری، هومن لطیفیان
  : سید جواد حیدری
  : مهدی آشنا
  : کیمیا بیدار
  نظرات کاربران