در حال بارگذاری ...
 • پلاتو اجرا

  لش زدایی
  نویسنده و کارگردان: خسرو امیری
  تهیه کننده : نوید محمد زاده
  ساعت اجرا: 18
  مدت اجرا : 50 دقیقه
  قیمت بلیت: 15 هزار تومان

  آغاز اجرا: یکشنبه 3 دی ماه 1396
  پایان اجرا: چهارشنبه 20 دی ماه 1396

  ساعت اجرا: 18
  مدت اجرا: 50 دقیقه

  قیمت بلیت: 15 هزار تومان

   

  نویسنده و کارگردان: خسرو امیری

  تهیه کننده : نوید محمد زاده

  بازیگر: کورش شاهونه
  نظرات کاربران