تالار قشقایی

نمایش «عروسی »
نویسنده: نیکولاى گوگول
کارگردان: وحید اخوان
ساعت اجرا: 19
مدت اجرا: 95 دقیقه
قیمت بلیت: 25 هزار تومان

آغاز اجرا: یکشنبه ۱۲ آذر سال ۱۳۹۶ پایان اجرا: دوشنبه ۲۷ آذر سال ۱۳۹۶ ساعت اجرا: ۱۹ مدت اجرا: ۹۵ دقیقه قیمت بلیت: ۲۵ هزار تومان   نویسنده: نیکولاى واسیلیویچ گوگول مترجم: آبتین گلکار کارگردان: وحید اخوان بازیگران: حبیب دهقان نسب، کاظم هژیرآزاد، محمد ساربان، علیرضا درویش نژاد، وحید اخوان، محمدرضا خادمی، هومان سالکی، آسیه عطوفی، سودابه صادقی، الهام ذوالفقاریان، فاطمه پورمحمدی دستیاران: سبا امیری، محمدرضا خادمی انتخاب موسیقى: علیرضا شفقى نژاد دکور: وحید اخوان، فرشید حیدرى