تالار سایه

تئاتر قجری
نویسنده و کارگردان: داریوش رعیت
ساعت اجرا : 18

آغاز اجرا: چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ پایان اجرا: جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت اجرا : ۱۸ مدت اجرا: ۷۰ دقیقه   اطلاعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود