تالار قشقایی

عند از مطالبه
نویسنده: مرتضی شاه کرم
کارگردان: سامان خلیلیان
ساعت اجرا: 19

آغاز اجرا: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ پایان اجرا: جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت اجرا: ۱۹ مدت اجرا: ۷۵ دقیقه قیمت بلیت: ۳۰ هزار تومان   بازیگران: محمد زوار بی‌ریا، آتیه جاوید، سید علی موسویان، الهه شه‌پرست، مرتضی شاه‌کرم و پروا آقاجانی   اطلاعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود