تالار اصلی

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
بیست و دوم بهمن تا چهارم اسفند 1397
ساعت های 17 و 20

دوشنبه ۲۳ بهمن : نمایش «دام» - نویسنده: تادئوس روژه ویچ - کارگردان: اسماعیلی موحدی از اصفهان - مدت اجرا : ۹۰ دقیقه - (مسابقه تئاتر ایران دو ) چهارشنبه ۲۴ بهمن : نمایش «خورشیداز حلب طلوع می کند» -نویسنده: ابوباسم حیادار - کارگردان: کوروش زارعی از سوریه و ایران - مدت اجرا : ۷۰ دقیقه  - (تئاتر ملل، مسابقه تئاتر بین الملل، چهل سالگی انقلاب) پنجشنبه ۲۵ بهمن: نمایش «خورشیداز حلب طلوع می کند» -نویسنده: ابوباسم حیادار - کارگردان: کوروش زارعی از سوریه و ایران - مدت اجرا : ۷۰ دقیقه  - (تئاتر ملل، مسابقه تئاتر بین الملل، چهل سالگی انقلاب) شنبه ۲۷ بهمن: نمایش « خانه سیاه است» - نویسنده و کارگردان: محسن اردشیر از آمل - مدت اجرا: ۶۰ دقیقه - ( مهمان ) یکشنبه ۲۸ بهمن: نمایش «باغ خونی» - نویسنده: محمد نقابی - کارگردان: امیر بشیری از مشهد - مدت اجرا: ۷۵ دقیقه - ( اجرای اول: ساعت ۱۸:۳۰ و اجرای دوم : ساعت ۲۱) - (مسابقه تئاتر ایران دو و چهل سالگی انقلاب ) دوشنبه ۲۹ بهمن : نمایش «دریاچه قو» - نویسنده و کارگردان: رضا صابری از مشهد - مدت اجرا : ۱۲۰ دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران دو ) چهارشنبه ۱ اسفند: نمایش «زندگی احمقانه» - نویسنده: یونوسوگه آگو تاگاوا - کارگردان: دیوید دیواشویلی از گرجستان - مدت اجرا: ۱۲۰ دقیقه - ( یک اجرا؛ ساعت: ۱۷) - ( مسابقه تئاتر بین الملل و تئاتر ملل ) پنجشنبه ۲ اسفند: نمایش «زندگی احمقانه» - نویسنده: یونوسوگه آگو تاگاوا - کارگردان: دیوید دیواشویلی از گرجستان - مدت اجرا: ۱۲۰ دقیقه - ( یک اجرا؛ ساعت: ۱۷) - ( مسابقه تئاتر بین الملل و تئاتر ملل )