تالار سایه

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
بیست و دوم بهمن تا چهارم اسفند 1397
ساعت های 17 و 19

دوشنبه ۲۲ بهمن : نمایش «اهالی هوا» - نویسنده و کارگردان: دیانا فتحی از تهران - مدت اجرا : ۴۵ دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک) سه شنبه ۲۳ بهمن : نمایش «چکامه هایی که حباب می شوند» - نویسنده: علی ذاکری - کارگردان: کمیل جعفری از قشم - مدت اجرا : ۶۰ دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک ) چهارشنبه ۲۴ بهمن : نمایش «پرسه های موازی» - نویسنده: پیام لاریان - کارگردان: علی کاظمی وند از تبریز - مدت اجرا: ۷۰ دقیقه -  ( مسابقه تئاتر ایران یک ) پنجشنبه ۲۵ بهمن : نمایش «تصعید» - نویسنده : محمد اصانلویی و وثیقی - کارگردان: محمد صاحبی از تهران - مدت اجرا : ۴۰ دقیقه  - ( مسابقه تئاتر ایران یک ) جمعه ۲۶ بهمن : نمایش «خرده نان» - نویسنده : لویی کالافرت - کارگردان : کورش سلیمانی از تهران - مدت اجرا : ۶۰ دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران دو ) شنبه ۲۷ بهمن : نمایش «مده آ» - نویسنده: حمید شهرانلو - کارگردان : ندا قاسمیان از تهران - مدت اجرا : ۵۰ دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک ) یکشنبه ۲۸ بهمن : نمایش«نمایش»  - نویسنده و کارگردان: مسعود حق پناه از آمل - مدت اجرا : ۵۰ دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک) دوشنبه ۲۹ بهمن : نمایش «یادداشت های یک دیوانه » - نویسنده: نیکلای گوگول - کارگردان: جنت سلیم آوا از کشور آذربایجان - مدت اجرا : ۵۰ دقیقه - ( تئاتر ملل ) سه شنبه ۳۰ بهمن : نمایش «مسجد سلیمان» - نویسنده: ایوب بختیاری و ت - میرزاییان - کارگردان: ایوب بختباری از اهواز -  ( اجرای دوم : ساعت ۱۹:۳۰) - ( بخش مهمان ) چهارشنبه ۱ اسفند: نمایش«دیالوگ در سرزمین عجایب » - کارگردان: علیرضا کوشک جلالی از آلمان - مدت اجرا: ۸۵ دقیقه ( بخش تئاتر ملل ) پنجشنبه ۲ اسفند: نمایش «ناگهان همه بر می خیزند به آوازی دیگر» - نویسنده و کارگردان: سعیده آجربندیان  از تهران - مدت اجرا : ۶۰ دقیقه - ( بخش مسابقه تئاتر ایران یک ) جمعه ۳ اسفند : نمایش «سردسیر» - نویسنده : محمد نقابی - کارگردان: مصطفی ابهری و محمد نقابی از مشهد - مدت اجرا: ۷۰ دقیقه - ( بخش مسابقه تئاتر ایران یک )