برای نمایش‌های روی صحنه در اردیبهشت‌ماه سال جاری

تئاتر شهر میزبان 27 هزار و 500 تماشاگر بود

مجموعه تئاتر شهر تهران که در ماه جاری ۸ نمایش را در فضاهای نمایشی خود روی صحنه داشت تا بیست و دومین روز اردیبهشت‌ماه و در گرماگرم فضای سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری میزبان ۲۷ هزار و ۵۵۸ تماشاگر بود.

تالارهای مجموعه تئاتر شهر با گنجایش‌های متفاوت، طی اردیبهشت ماه سال ۹۶  دومین ماه  پرمخاطب خود در سال جاری را پشت سر گذاشته و با تمام ظرفیت خودپذیرای مخاطبان تئاتر بود. بر اساس این گزارش تعداد اجرا و مخاطبان نمایش های روی صحنه در تئاتر شهر به تفکیک از این قرار است: نمایش هملت به کارگردانی آرش دادگر که ۳۱ اجرا در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر داشت میزبان ۱۲ هزار و ۶۲۸ تماشاگر بود و به فروش ۲ میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال دست‌یافت. برای این نمایش ۶۵۲۷ بلیت تمام‌بها، ۱۰۵۵ بلیت تخفیف‌دار و ۲۱۷۲ بلیت میهمان ارائه‌شده است. نمایش بوف کور که ناصر حسینی مهر آن را در تالار چهارسو اجرا کرد با ۳۴ اجرا میزبان ۳۵۷۱ تماشاگر بوده و ۶۹۰ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال در گیشه به نام خود ثبت کرد. برای این نمایش ۲۵۹۷ بلیت تمام‌بها، ۳۲۷ بلیت نیم‌بها و ۶۴۷ بلیت میهمان ارائه‌شده است. نمایش بی‌پدر به کارگردانی  محمد مساوات نیز که در تالار قشقایی ۴۰ اجرا داشت میزبان ۴۴۹۸ تماشاگر بود. این نمایش با ارائه ۲۴۰۴ بلیت تمام‌بها، ۱۰۱۲ بلیت نیم‌بها، ۳۴۱ بلیت تخفیف‌دار و ۷۴۱ بلیت میهمان در گیشه ۷۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال داشت. دیگر نمایش تالار قشقایی اجرای نمایشنامه خوانی «رگ و ریشه دربه‌دری» با کارگردانی افسانه زمانی است که طی ۳ اجرا میزبان ۲۶۵ تماشاگر بوده و با ۱۸۶ بلیت تمام‌بها، ۷ بلیت نیم‌بها، ۱۳ بلیت تخفیف‌دار و ۵۹ بلیت میهمان رقم گیشه ۳۹ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال برایش ثبت‌شده است. تالار سایه مجموعه تئاتر شهر که به اجرای محفل بی‌عاری به کارگردانی سیاوش بهادری اختصاص داشته و تاکنون ۱۷ اجرای آن پشت سر گذاشته‌شده میزبان ۹۲۴ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۰۹ بلیت تمام‌بها، ۱۵۸ بلیت نیم‌بها، ۱۳۶ بلیت تخفیف‌دار و ۳۲۱ بلیت میهمان ارائه‌شده و گیشه آن ۹۹ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال اعلام‌شده است. روح جهنمی عنوان دیگر نمایش تالار سایه است که با کارگردانی بابک محمدی ۱۱ اجرا را پشت سر گذاشته و تاکنون میزبان ۳۹۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش نیز ۷۵ بلیت تمام‌بها، ۱۹ بلیت نیم‌بها، ۳ بلیت تخفیف‌دار و ۳۰۱ بلیت میهمان داشته که مبلغ ۲۱ میلیون و ۷۲۵ هزار ریال گیشه آن بوده است. نمایش کافه پولشری به کارگردانی الهام پاوه‌نژاد در کافه‌تریای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر ۳۲ بار اجراشده و درمجموع ۲۳۹۹  تماشاگر داشته است. برای این نمایش که ۳۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال گیشه داشته تعداد ۱۴۷۲ بلیت تمام‌بها، ۲۷ بلیت نیم‌بها، ۴۲۳ بلیت تخفیف‌دار و ۴۷۷ بلیت میهمان ارائه‌شده است. نمایش برلین محمد یعقوبی به کارگردانی آرین رضایی نیز که در پلاتو اجرا ۳۹ نوبت روی صحنه رفت نیز ۲۸۷۵ تماشاگر داشت. برای این نمایش ۲۴۶۲ بلیت تمام‌بها، ۲۸ بلیت نیم‌بها و ۳۸۵ بلیت میهمان ارائه‌شده و گیشه آن ۳۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال ثبت‌شده است.