در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تالار چهارسو

ریچارد سوم اجرا نمی شود 
نویسنده: ماتئی ویسنی یک 
کارگردان: روح الله جعفری 
ساعت اجرا: 20:30 
مدت اجرا: 90 دقیقه
تالار چهارسو

ریچارد سوم اجرا نمی شود
نویسنده: ماتئی ویسنی یک
کارگردان: روح الله جعفری
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه

آغاز اجرا: جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ پایان اجرا: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت اجرا: ۱۹:۴۵ مدت اجرا: ۹۰ دقیقه قیمت بلیت : ۳۰ هزار تومان  

نمایش‌های روی صحنه |

تالار قشقایی

گزارش وضع هوا 
طراح و کارگردان: عاطفه تهرانی 
ساعت اجرا: 20:30
مدت اجرا: 45 دقیقه 
قیمت بلیت: 30 هزار تومان
تالار قشقایی

گزارش وضع هوا
طراح و کارگردان: عاطفه تهرانی
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
قیمت بلیت: ۳۰ هزار تومان

آغاز اجرا: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ پایان اجرا : جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت اجرا: ۲۰:۳۰ مدت اجرا: ۴۵ دقیقه قیمت بلیت : ۳۰ هزار تومانطراح حرکت و کارگردان: عاطفه تهرانی

نمایش‌های روی صحنه |

تالار سایه

خداحافظ باغ آلبالوی من 
کارگردان: سارا مخاوات
ساعت اجرا: 20
مدت اجرا: 50 دقیقه 
قیمت بلیت: 30 هزار تومان
تالار سایه

خداحافظ باغ آلبالوی من
کارگردان: سارا مخاوات
ساعت اجرا: ۲۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
قیمت بلیت: ۳۰ هزار تومان

آغاز اجرا: چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ پایان اجرا: جمعه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت اجرا: ۲۰ مدت اجرا : ۵۰ دقیقه قیمت بلیت : ۳۰ هزار تومان  

نمایش‌های روی صحنه |