در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تالار قشقایی

نمایش «شلتر»
دراماتورژ و تهیه کننده: سجاد افشاریان
کارکردان: امین میری
تالار قشقایی

نمایش «شلتر»
دراماتورژ و تهیه کننده: سجاد افشاریان
کارکردان: امین میری

سرپرست گروه: امن میری دستیار یک و برنامه ریز و تصویر بردار: آزاده آبادپور تحقیق و پژوهش کتابخانه‌ای: مهسا رستمی طالبی برگردان مصاحبه ها: صنم محجوب بهروز، ...

نمایش‌های روی صحنه |